Regentonproject: Samen meer regenwater opvangen voor een ‘klimaatbestendig Breda’

 Deze link laat de ondertekening van de Koepelovereenkomst zien: https://youtu.be/7hx1up3c68I

Met de ondertekening van de ‘Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027’ op woensdag 03 maart 2021 wensen de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas, het waterschap De Dommel, het waterschap Rivierenland en het waterschap Brabantse Delta in Breda, in het jaar 2050 “een klimaatbestendig en robuust watersysteem en natuurbeheer in Brabant” te hebben aldus dijkgraaf Lambert Verheijen (Aa en Maas), watergraaf Erik de Ridder (De Dommel), dijkgraaf Kees Jan de Vet (Brabantse Delta), heemraad Henk Driessen (Rivierenland), gedeputeerde Water en Bodem Peter Smit (provincie Noord-Brabant). Samen staan we sterk.

Samen meer ‘regenwater opvangen’ in Breda als gemeente in de provincie Noord-Brabant is samen ‘meer drinkwater besparen’ én gezamenlijk zorgen voor de ontwikkeling van meer ‘klimaatbestendige tuinen’. Om dit te kunnen bereiken, is ook de participatie van u als buurtbewoner van belang. Helpt u als inwoner van Breda ook mee water besparen? 

In de lente van 2021 start er met het oog op deze doelstelling nog een gesubsidieerd regentonproject in de gemeente Breda, dat het waterschap Brabantse Delta met enthousiasme tegemoetziet. De regentonnen worden dan niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet meer zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.

Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, en wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop van dit project. Alvast bedankt voor uw reactie en hulp om te komen tot een klimaatbestendig Breda.